en
pl

III Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC

Tematem tegorocznego spotkania będzie: "Bezpieczna przystań w wielokulturowej szkole".

III Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC

28 lutego – 1 marca 2019, Poznań

Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań Congress Center (pawilon 15, poziom 1)

PROGRAM:

28.02.2019 (czwartek)

Czas

Wydarzenie

10.00-11.00

Rejestracja, kawa powitalna

11.00-11.20

Powitanie uczestników

Otwarcie kongresu - Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

11.20-11.50

Mowa nienawiści w języku polskim: wybrane przykłady ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu szkolnego – prof. UAM dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz i dr Anna Szczepaniak-Kozak, Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

11.50-12.30

Ku wielokulturowej szkole w Polsce. Integracyjno-inkluzyjny model nauczania języka polskiego jako drugiego osób z doświadczeniem migracji – prof. UW dr hab. Przemysław E. Gębal, Politechnika Śląska w Gliwicach i Uniwersytet Warszawski

12.30-13.10

Rola nauczyciela języka polskiego jako obcego/drugiego w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym – Małgorzata Wysokińska, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

13.10-13.45

Obiad


Zapisy na warsztaty na stanowiskach rejestracyjnych bezpośrednio przed wejściem na kongres

13:45 – 15.05

Witaj w naszej klasie! – czyli o tym jak przygotować uczniów na spotkanie z kolegą-cudzoziemcem (uczniowie gimnazjum) Maria Lebioda, trenerka edukacji międzykulturowej, antydyskryminacyjnej i outdoorowej

 

Warsztaty wielokulturowe dla dzieci: Niedaleka podróż do Różnorodności (uczniowie szkoły podstawowej) – Aleksandra Jarocka, edukatorka antydyskryminacyjna i wielokulturowa, cudzoziemiec

Obcokrajowcy w polskiej szkoleregulacje prawne – Andrzej Kaczmarek, dyrektor Zespołu Szkół Handlowych

15.15 -16.15

 

 

CZEGO OCZY NIE WIDZĄ…, czyli ekspresowy kurs kompetencji międzykulturowych- Dominika Cieślikowska, psycholożka, trenerka umiejętności antydyskryminacyjnych

 

Prawo wobec dyskryminacji w szkole - Anna Hernandez-Połczyńska

asystentka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN

Praca na lekcji z uczniem, który ma problemy z językiem polskim - co może zrobić nauczyciel? – dr Anna Basińska, dr Anna Broszkiewicz , Wydział Anglistyki UAM w Poznaniu, Billingualism Matters@Poznań

 

 

16.30 – 17.30

Sztuka formułowania poleceń dla uczniów z ograniczoną znajomością języka polskiego- Małgorzata Wysokińska, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

NIE OCENIAJ KSIĄŻKI PO OKŁADCE - przepis na poważny temat w lekkiej formie, czyli jak w szkole uczyć (się) tolerancji - Dominika Cieślikowska, psycholożka, trenerka umiejętności antydyskryminacyjnych

 

Wiele języków: fakty i mity, korzyści i wyzwania w kontekście edukacji wielojęzycznej Prof. zw. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, Dziekan Wydziału Anglistyki, Dyrektorka oddziału Bilingualism Matters @Poznań, Prof. UAM dr hab. Magdalena Wrembel, Kierownik studiów WA, Wicedyrektorka oddziału Bilingualism Matters @Poznań

01.03.2019 (piątek)

Czas

Wydarzenie

9.00 - 9.30

Kawa powitalna

9.30 - 9.50

Sieć współpracy nauczycieli jako skuteczne narzędzie wymiany dobrych praktyk między wielokulturowymi szkołami – Julia Karczewska, doradca metodyczny języka polskiego jako języka obcego, ODN w Poznaniu

9.50 – 10.10

Pakiet startowy, czyli jak przywitać w szkole ucznia z doświadczeniem migracji i jego rodziców – dr Izabela Czerniejewska, specjalista ds. uczniów imigrantów, ODN w Poznaniu

10.10 – 10.45

Poznański model funkcjonowania oddziałów przygotowawczych teoria i praktyka szkolna – Hanna Janowicz, Wydział Oświaty UM Poznania, kierownik I oddziału organizacji szkół i placówek oświatowych, Marek Korbanek, dyrektor ZS nr 7 w Poznaniu.

10.45 – 11.15

Projekty antydyskryminacyjne w poznańskich szkołach - dobre praktyki - Hanna Janowicz, Wydział Oświaty UM Poznania oraz przedstawiciele poznańskich szkół, realizujący najciekawsze projekty antydyskryminacyjne

11.15 - 12.00

Wielokulturowa szkoła w gminie Lesznowola

Zespół Szkół Publicznych w Mrokowie: Małgorzata Perzyna - dyrektor szkoły, Magdalena Bartnik – wychowawca klasy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Jolanta Januszewicz – wychowawca klasy III gimnazjum, nauczyciel geografii, przyrody i WoS-u, Katarzyna Tu – asystent kulturowy.

12.00 - 12.30

Kawa

12.30 - 13.00

Otwarcie Targów Edukacyjnych. Prezentacja stanowiska Kongresu

13.00 - 13.45

Oblicza współczesnej e-migracji - prof. dr hab. Janusz Morbitzer, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

13.45 - 14.00

MWS portal edukacyjny

14.00

Obiad

2019-01-16